Privacy verklaring

Het verwerken van persoonsgegevens

Ik ben M.V. Rivera Santander Damiani en ben Ayurvedisch Praktijk Beoefenaar en eigenaar van eenmanszaak Ayurveda Works, praktijk voor Ayurveda en Yoga, Verspronckweg 325, Haarlem geregistreerd onder KVKnr. 73227277.

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet zorgt voor versterking en uitbreiding van privacy rechten van burgers. Elke organisatie moet aangeven welke persoonsgegevens het verwerkt; om welk soort gegevens het gaat, wat het doel daarvan is en met wie deze gegevens worden gedeeld. Hieronder uitleg over de handhaving van de privacy in mijn praktijk.

Over mijn praktijk

Om mijn praktijk te kunnen voeren, sla ik persoonlijke gegevens op van jou als cliënt. De persoonsgegevens die ik van mijn cliënten bewaar zijn: naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres. In geval dat cliënten vergoed willen worden via een zorgverzekeraar, beschik ik ook over de geboortedatum, het persoonlijk zorgverzekeringsnummer en naam van de Zorgverzekeraar. Deze gegevens worden gebruikt voor facturatie, administratie en het kunnen communiceren via mail en telefoon. Deze gegevens worden dientengevolge opgeslagen in mijn boekhouding. Deze boekhouding is digitaal in Excel en alleen toegankelijk voor mij persoonlijk. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Om mijn praktijk te kunnen voeren, sla ik persoonlijke gegevens op van jou als cliënt.

De persoonsgegevens die ik van mijn cliënten bewaar zijn: naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres. In geval cliënten vergoed kunnen worden via een zorgverzekeraar, beschik ik ook over de geboortedatum, het persoonlijk zorgverzekeringsnummer en naam van de Zorgverzekeraar. Deze gegevens worden gebruikt voor facturatie, administratie en het kunnen communiceren via mail en telefoon. Deze gegevens worden dientengevolge opgeslagen in mijn boekhouding. Deze boekhouding is digitaal in Excel en alleen toegankelijk voor mij persoonlijk. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Daarnaast verwerk ik medisch inhoudelijke gegevens in een dossier. Dat doe ik in de vorm van een persoonlijk behandelplan. In dit dossier zijn naast het behandelplan ook persoonlijke gegevens die mijn cliënt met mij deelt en een Ayurvedische diagnose vastgelegd. Vanuit de wet WGBO ben ik verplicht om een dossier bij te houden. Deze dossiers bewaar ik digitaal op een lokale en alleen voor mij toegankelijke locatie. Niemand heeft inzage in de dossiers behalve ik. Uiteraard deel ik het behandelplan op aanvraag ook met jou als cliënt.

Net als elke (huis)arts en ook veel therapeuten in Nederland heb ik geheimhoudingsplicht. Persoonlijke gegevens zullen nooit met anderen worden gedeeld, tenzij een cliënt daar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

In verband met facturatie en in verband met de verplichtingen voor de belastingdienst sla ik ook de facturen digitaal op.

Het bewaren van gegevens

Vanuit de verplichtingen die ik als therapeut heb vanuit de WGBO, bewaar ik dossiers 7 jaar. Na die 7 jaar wordt het dossier vernietigd, tenzij jij als cliënt mee instemt om deze dossiers nog langer aan te houden. Ik zal daar in dat geval nadrukkelijk schriftelijke toestemming voor vragen. Je hebt altijd recht op inzage in je eigen dossier.  Verder span ik mij zoveel mogelijk in om privacy te waarborgen. Privacy handhaving wordt regelmatig getoetst. Ik houd digitaal in mijn administratie een verwerkingsregister bij van jouw persoonsgegevens en persoonlijk dossier. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst bijgewerkt op : 25-04-2019