Info

PRACTISCHE INFORMATIE

Prijsinformatie

Op de getoonde prijzen op deze website is geen btw van toepassing. Op grond van de wet BIG, mogen de meeste consulten en behandelingen door Ayurveda Works vrijgesteld van btw geleverd worden aan cliënten. Het criterium daarvoor is dat de geleverde dienst gericht moet zijn op het geven van persoonlijke gezondheidskundige  zorg. Producten zoals kruiden of oliën vallen weliswaar niet onder deze vrijstelling, maar worden toch zonder btw geleverd op basis van de belastingregels in het kader van de KOR vanaf 2020.

Tevreden Cliënten

Voor mij is het belangrijk dat jij als cliënt tevreden bent met mijn aanpak. Met Ayurveda Works span ik mij zo veel mogelijk in om jou zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast zorg ik dat mijn therapeutische kennis op niveau blijft door jaarlijkse vervolgtrainingen op het gebied van Ayurveda en Yoga, medische en psychologische kennis en EHBO. Als je onverhoopt toch ergens ontevreden over bent, of meer vragen over een behandeling of een specifieke klacht hebt, dan verneem ik dat graag zo snel mogelijk. Ik zal mij  zoveel mogelijk inspannen om eventuele problemen samen met jou op te lossen.

Verzekeringen

Mijn consulten en behandelingen worden vanaf 2021 niet meer vergoed door de ziektekostenverzekeringen. Aan de kwaliteit en professionaliteit is uiteraard niets veranderd. Ik zet mij ook zonder dekking, nog volledig in, met hart en ziel, voor een optimaal resultaat.

Praktijk registratie gegevens

  • Praktijk:  Ayurveda Works
  • Zorgverlener: M.V. Rivera Santander Damiani
  • KvK nummer: 73227277

PRIVACY VERKLARING

Het verwerken van persoonsgegevens

Ik ben M.V. Rivera Santander Damiani en ben Ayurvedisch Praktijk Beoefenaar en eigenaar van eenmanszaak Ayurveda Works, praktijk voor Ayurveda en Yoga, Verspronckweg 325, Haarlem geregistreerd onder KVKnr. 73227277.

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet zorgt voor versterking en uitbreiding van privacy rechten van burgers. Elke organisatie moet aangeven welke persoonsgegevens het verwerkt; om welk soort gegevens het gaat, wat het doel daarvan is en met wie deze gegevens worden gedeeld. Hieronder uitleg over de handhaving van de privacy in mijn praktijk.

Over mijn praktijk

Om mijn praktijk te kunnen voeren, sla ik persoonlijke gegevens op van jou als cliënt. De persoonsgegevens die ik van mijn cliënten bewaar zijn: naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres. In geval dat cliënten vergoed willen worden via een zorgverzekeraar, beschik ik ook over de geboortedatum, het persoonlijk zorgverzekeringsnummer en naam van de Zorgverzekeraar. Deze gegevens worden gebruikt voor facturatie, administratie en het kunnen communiceren via mail en telefoon. Deze gegevens worden dientengevolge opgeslagen in mijn boekhouding. Deze boekhouding is digitaal in Excel en alleen toegankelijk voor mij persoonlijk. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Om mijn praktijk te kunnen voeren, sla ik persoonlijke gegevens op van jou als cliënt.

De persoonsgegevens die ik van mijn cliënten bewaar zijn: naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres. In geval cliënten vergoed kunnen worden via een zorgverzekeraar, beschik ik ook over de geboortedatum, het persoonlijk zorgverzekeringsnummer en naam van de Zorgverzekeraar. Deze gegevens worden gebruikt voor facturatie, administratie en het kunnen communiceren via mail en telefoon. Deze gegevens worden dientengevolge opgeslagen in mijn boekhouding. Deze boekhouding is digitaal in Excel en alleen toegankelijk voor mij persoonlijk. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Daarnaast verwerk ik medisch inhoudelijke gegevens in een dossier. Dat doe ik in de vorm van een persoonlijk behandelplan. In dit dossier zijn naast het behandelplan ook persoonlijke gegevens die mijn cliënt met mij deelt en een Ayurvedische diagnose vastgelegd. Vanuit de wet WGBO ben ik verplicht om een dossier bij te houden. Deze dossiers bewaar ik digitaal op een lokale en alleen voor mij toegankelijke locatie. Niemand heeft inzage in de dossiers behalve ik. Uiteraard deel ik het behandelplan op aanvraag ook met jou als cliënt.

Net als elke (huis)arts en ook veel therapeuten in Nederland heb ik geheimhoudingsplicht. Persoonlijke gegevens zullen nooit met anderen worden gedeeld, tenzij een cliënt daar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

In verband met facturatie en in verband met de verplichtingen voor de belastingdienst sla ik ook de facturen digitaal op.

Het bewaren van gegevens

Vanuit de verplichtingen die ik als therapeut heb vanuit de WGBO, bewaar ik dossiers 7 jaar. Na die 7 jaar wordt het dossier vernietigd, tenzij jij als cliënt mee instemt om deze dossiers nog langer aan te houden. Ik zal daar in dat geval nadrukkelijk schriftelijke toestemming voor vragen. Je hebt altijd recht op inzage in je eigen dossier.  Verder span ik mij zoveel mogelijk in om privacy te waarborgen. Privacy handhaving wordt regelmatig getoetst. Ik houd digitaal in mijn administratie een verwerkingsregister bij van jouw persoonsgegevens en persoonlijk dossier. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst bijgewerkt op : 25-04-2019

VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Ayurveda Works

Ayurveda valt onder alternatieve geneeswijzen en vervangt daarmee niet de reguliere gezondheidszorg.

Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen voor contant geld. Na de aanmelding bij Ayurveda Works , door het ondertekenen van het cliënt informatie formulier, verklaart de cliënt akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Ayurveda Works.

Afspraken Consulten en/of behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats en worden in overleg met de cliënt ingepland.   

Een praktijkafspraak, een consult en/of behandeling is tot 36 uur van te voren kosteloos te annuleren. Hierna worden de kosten van het consult of de behandeling voor 100% in rekening gebracht.

Ayurveda Works  is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Ayurveda Works heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar het oordeel van Ayurveda Works geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt of als de cliënt onder invloed is van drank of drugs.  Teruggave van de gemaakte kosten vindt dan niet plaats.

De cliënt dient in geval van menstruatie, zwangerschap, gebruik van medicijnen, en wijzigingen in gebruik ervan, voor de behandeling of afspraak door te geven.

Indien de cliënt minderjarig is, dan is altijd toestemming nodig van de ouder of verzorger voor het uitvoeren van het behandelplan.

In geval van overmacht houdt Ayurvdea Works zich te allen tijde het recht voor om de afgesproken behandeling te annuleren of op te verplaatsen naar een andere datum en tijd.

Ayurveda Works is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel en andere (blijvende) schade van lichamelijke dan wel psychische aard. Het ontvangen van een behandeling is dan ook geheel op eigen risico van de cliënt.

De cliënt dient Ayurveda Works volledig en correct in te lichten over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Persoonlijke gegevens

Ayurveda Works  past de Europese wetgeving op gegevensbescherming toe: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Zie daarover meer onder Privacy.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op:  2 januari 2021