Voorwaarden

Algemene voorwaarden Ayurveda Works

Ayurveda valt onder alternatieve geneeswijzen en vervangt daarmee niet de reguliere gezondheidszorg.

Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen voor contant geld. Na de aanmelding bij Ayurveda Works , door het ondertekenen van het cliënt informatie formulier, verklaart de cliënt akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Ayurveda Works.

Afspraken Consulten en/of behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats en worden in overleg met de cliënt ingepland.   

Een praktijkafspraak, een consult en/of behandeling is tot 36 uur van te voren kosteloos te annuleren. Hierna worden de kosten van het consult of de behandeling voor 100% in rekening gebracht.

Ayurveda Works  is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Ayurveda Works heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar het oordeel van Ayurveda Works geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt of als de cliënt onder invloed is van drank of drugs.  Teruggave van de gemaakte kosten vindt dan niet plaats.

De cliënt dient in geval van menstruatie, zwangerschap, gebruik van medicijnen, en wijzigingen in gebruik ervan, voor de behandeling of afspraak door te geven.

Indien de cliënt minderjarig is, dan is altijd toestemming nodig van de ouder of verzorger voor het uitvoeren van het behandelplan.

In geval van overmacht houdt Ayurvdea Works zich te allen tijde het recht voor om de afgesproken behandeling te annuleren of op te verplaatsen naar een andere datum en tijd.

Ayurveda Works is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel en andere (blijvende) schade van lichamelijke dan wel psychische aard. Het ontvangen van een behandeling is dan ook geheel op eigen risico van de cliënt.

De cliënt dient Ayurveda Works volledig en correct in te lichten over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Persoonlijke gegevens

Ayurveda Works  past de Europese wetgeving op gegevensbescherming toe: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Zie daarover meer onder Privacy.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op:  2 januari 2021